Přeskočit hlavní nabídku.

Úvod

Bystrc je jednou z městských částí Brna, leží při jeho severozápadním okraji. Na rozsáhlém bystrckém katastrálním území, které tvoří městskou část, se nachází několik velice zajímavých míst, které svým významem přesahují hranice regionu. Jedná se zejména o rekreační oblast Brněnské přehrady, zoologickou zahradu, hrad Veveří či kraj Pohádky máje, nacházející se v oblasti Podkomorských lesů.

Vlastní obytná zástavba Bystrce je oproti celému bystrckému katastrálnímu území výrazně menší, z převážné části je tvořena panelovým sídlištěm, ve kterém žije téměř 25 000 obyvatel, a Bystrc je tak pátou největší brněnskou městskou částí. Na severní straně je zástavba ohraničena Mniší horou a areálem zoologické zahrady, dále tokem řeky Svratky a vodní plochou Brněnské přehrady, za západním okrajem se rozprostírají Podkomorské lesy, za jihozápadním okrajem pak leží městská část Žebětín. Na jižní a jihovýchodní straně je umístěno chráněné území Pekárna a Údolí oddechu.

Bystrcká zástavba se dále dělí na více celků: Stará Bystrc, připomínající původní obec položenou u řeky Svratky, od jejíhož – bystrého – toku je odvozen i samotný název Bystrc. Přilehlá panelová zástavba pak tvoří tzv. Bystrc I, novější část sídliště přibližně západně od trasy Staré dálnice směrem k Žebětínu se nazývá Bystrc II.

^ nahoru

Stará Bystrc

Dominantou Staré Bystrce je náměstí 28. dubna. V dolní části náměstí v blízkosti smyčky autobusů MHD č. 50, 54, zastávky tramvají č. 1, 3, 11 a objektem někdejšího bystrckého mlýna se nachází kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty s farou, budova radnice, přestavěná z původní staré bystrcké školy, a obchodní centrum Javor s poštou Brno 9. Z náměstí vybíhá směrem k sídlišti několik dochovaných starých uliček, které připomínají historickou podobu Bystrce. Nedaleko se také nachází bystrcká sokolovna s tenisovými kurty. V bezprostřední blízkosti Staré Bystrce u pravého břehu Svratky je umístěno hřiště fotbalového klubu FC Dosta Bystrc–Kníničky.

Naproti přes řeku se nachází ulice U Zoologické zahrady a na jejím konci směrem ke Kníničkám i hlavní vstup do Zoo Brno. Tato část Bystrce nesla v minulosti název Zámostí, na rozdíl od dřívějších dob je dnes se Starou Bystrcí spojena pouze lávkou pro pěší. Silniční a tramvajový most spojující Bystrc s městem Brnem leží o něco dále po směru toku řeky.

^ nahoru

Bystrc I

Za tramvajovou tratí a silničním tahem Obvodová leží ulice Heyrovského a areály základní a mateřské  školy Pramínek a základní školy Heyrovského 32.

Hlavní dopravní tepnou, procházející napříč Bystrcí I, je ulice Odbojářská, po které vedou trasy autobusů MHD č. 50 (Zoo–MČ Brno-Bohunice), 54 (ZooŽebětín) a trolejbusu č. 30 (MČ Brno-Královo Pole–ulice Černého). Na pravé straně ve směru od Staré Bystrce se vedle bývalého bystrckého hřbitova, dnes sloužícího jako park, nachází bystrcká pobočka Knihovny J. Mahena a Společenské centrum, ve kterém se soustřeďuje významná část kulturního života městské části.

V jižní části sídliště Bystrc I je umístěno někdejší obchodní centrum Letná a základní škola Laštůvkova 77. Ta se svým sportovním areálem sousedí s trasou Staré dálnice (nebo také neoficiálně „Německé“), čtyřpruhové silnice oddělující od jihu Bystrc I a Bystrc II a v plánované trase na severu protínající ulici Přístavní a prostor Přístaviště na Brněnské přehradě. V současné době se na tomto místě uvažuje o vybudování kontroverzní rychlostní komunikace R43. Více o Staré dálnici např. na r43.ecn.cz.

^ nahoru

Bystrc II

Směrem na západ od Staré dálnice je umístěno obchodní centrum MAX s hlavní bystrckou poštou Brno 35. Nad obchodním centrem je mezi ulicemi Kachlíkova, Kubíčkova, Ondrouškova a Fleischnerova situován Centrální park, na který navazuje areál Klasického a španělského gymnázia a základní školy Vejrostova 1. Dále do kopce na západ se nachází konečná tramvají č. 1 (jezdí z MČ Brno-Řečkovice přes Hlavní nádraží) a 3 (jezdí z MČ Brno-Židenice přes ulici Česká) a supermarket Albert. Vedle konečné tramvají se nachází volné prostranství, tzv. Horní náměstí, s budovou polikliniky, pizzerií a ekumenickým centrem Archa, zaměřujícím se svou činností především na obyvatele bystrckého sídliště. Za západní okraj sídliště i celé Bystrce lze považovat ulici Teyschlovu. Z ní na jihozápad je již vidět městská část Žebětín.

^ nahoru

Pekárna

Na jih od Bystrce II se rozkládá chráněné území Pekárna, přirozený lesní porost s výskytem chráněných rostlinných druhů. Dříve tudy procházela modrá turistická značka, vedoucí ze Žebětína, přes Kohoutovické lesy, až do brněnské městské části Pisárky. Na severu je Pekárna ohraničena potokem Vrbovcem (viz také Žebětín).

^ nahoru

Údolí oddechu

Potok Vrbovec dále protéká Údolím oddechu a na horním konci v blízkosti ulice Pod Horkou se vlévá do řeky Svratky. Údolí odděluje Bystrc od oblasti Kohoutovických lesů a je častým cílem vycházek nejen bystrckých obyvatel.

^ nahoru

Shrnutí základních údajů 

Počet obyvatel k 26. 1. 2004: 23 744 Místní knihovna: Vondrákova 15
Rozloha: 2 725,4 ha Služebna Policie ČR: nám. 28. dubna 9
Souřadnice kostela sv. Janů: 49° 13 35 s. š., 16° 31 50 v. d. Služebna městské policie: nám. 28. dubna 60
Status obce: městská část Místní základní školy: Heyrovského 32
Pověřená obec: Brno Laštůvkova 77
Místní úřad městské části: nám. 28. dubna 60 Vejrostova 1
PSČ: 635 00 (ZŠ a MŠ Pramínek) Heyrovského 13
Místní pošty: Brno 9, nám. 28. dubna 2 Gymnázium: Vejrostova 2
Brno 35, Kubíčkova 8
^ nahoru

Popis znaku a vlajky

Popis znaku

Ve stříbrném poli gotického štítu je červené břevno a modrá zvlněná pata o třech zaoblených vrcholech v poměru 1 : 2 : 2 : 2.

Popis vlajky

Čtyři vodorovné pruhy – bílý, červený, bílý, modrý zvlněný se třemi oblými vrcholy v poměru 1 : 2 : 2 : 2.